להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים במטעני

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של במטעני