להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים במעד חג הסכת

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של במעד חג הסכת