להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בן שבע עשרה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בן שבע עשרה