להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בנימין אברהם גואטה הוא בן דויד

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בנימין אברהם גואטה הוא בן דויד