להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בסאו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בסאו