להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בסדר גבר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בסדר גבר