להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בסיבוב המוקדמות

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בסיבוב המוקדמות