להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בערב ילין בכי ולבקר רנה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בערב ילין בכי ולבקר רנה