להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בצעד נדיר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בצעד נדיר