להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בקטע

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בקטע