להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בקניון

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בקניון