להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בראון ה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בראון ה