להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בראסרי מציע

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בראסרי מציע