להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ברגיטה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ברגיטה