להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ברוך אתה אדוני בורא הפוריז

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ברוך אתה אדוני בורא הפוריז