להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ברונו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ברונו