להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ברכי נפשי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ברכי נפשי