להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ברנעפורסם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ברנעפורסם