Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים בשלבי

תפריט

מה הפירוש בחלום של בשלבי

ביצה סגולה

לפי תודעה רוחנית אתה נמצא בשלבי של התפתחות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'ביצה סגולה'