להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בשני חוזים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בשני חוזים