להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בשעתא דאעיל ליה קודשא בריך הוא לגינתא דעדן

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בשעתא דאעיל ליה קודשא בריך הוא לגינתא דעדן