להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בתאל

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בתאל