להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בתי סוהר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בתי סוהר