להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ג זרחי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ג זרחי