להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גבעות של אירוסים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גבעות של אירוסים