Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים גוזלים

תפריט

מה הפירוש בחלום של גוזלים

ציפורן נפלה

לפי תודעה רוחנית צרה שבאה מאחרים - אחרים גוזלים ממך את ההצלחה

> חלומות נוספים המכילים 'ציפורן נפלה'

אצבע קטועה של החולם

לפי תודעה רוחנית צרה באה עליך אנשים גוזלים ממך דבר מה

> חלומות נוספים המכילים 'אצבע קטועה של החולם'