להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גולצר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גולצר