להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גלה סבאבאאנ גושוד

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גלה סבאבאאנ גושוד