להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גלה סוד בועז לה בכוח

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גלה סוד בועז לה בכוח