להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גלה סוד גלה סוד ביטול גלה סוד גלה ברבים סוד ארלמדרה לסוד אשורדרית

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גלה סוד גלה סוד ביטול גלה סוד גלה ברבים סוד ארלמדרה לסוד אשורדרית