להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גלידה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גלידה

גלידה

לפי האמונה הרווחת באופן כללי מצביעה על חוסר יציבות או הפשרה של קרירות.

> חלומות נוספים המכילים 'גלידה'