להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גם הנביא נחום מקשר בין פוט ולוב וטוען כי פוט והלובים מסייעים למצרי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גם הנביא נחום מקשר בין פוט ולוב וטוען כי פוט והלובים מסייעים למצרי