להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גן נעול אחֹתי כלה גל נעול

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גן נעול אחֹתי כלה גל נעול