להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גן נעול אחתי כלה גל נעול

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גן נעול אחתי כלה גל נעול