להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים גן עדן חדרך

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של גן עדן חדרך