Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים גרמנים

תפריט

מה הפירוש בחלום של גרמנים

נאצים

לפי תודעה רוחנית סמל למי ששנוא עליך. יתכן והקפדנות היתרה שהם מסמלים (גרמנים) ואולי התנהגותם (גזענות).

> חלומות נוספים המכילים 'נאצים'