Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים דיקי

תפריט

מה הפירוש בחלום של דיקי

תורה

לראות ספר תורה בחלום זה לראות את האור. זו היא הנחייה המסמלת לך שעלייך ללכת בדרך הישר, דרך הצדיקים, מישהו בודק אותך.

> חלומות נוספים המכילים 'תורה'

קבר של צדיק

לפי תודעה רוחנית כנס לאינטרנט לקברי צדיקים ראה איזה מהצדיקים מדבר אליך וכדאי לבקר שם.

> חלומות נוספים המכילים 'קבר של צדיק'