להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים דלק ונובל

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של דלק ונובל