להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים דניאל עווד

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של דניאל עווד