להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים האופציה לרכוש

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של האופציה לרכוש