להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים האות ה ממומבאיי וארבע יין העורלה פ

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של האות ה ממומבאיי וארבע יין העורלה פ