להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים האפיפיור התפגר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של האפיפיור התפגר