להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ההגירה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ההגירה