להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הוצאת עין הרע מפאת כבוד ניקיון שפתיים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הוצאת עין הרע מפאת כבוד ניקיון שפתיים