להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הזו הולכת וצוברת

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הזו הולכת וצוברת