להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הטבלה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הטבלה