Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים הטבעי

תפריט

מה הפירוש בחלום של הטבעי

צב ים

לפי האמונה הרווחת אם נראה הצב בים,במקומו הטבעי, החלום מבשר לחולם כי דברים עליהם חלם או השתוקק עומדים להתממש,אם כי הדבר עשוי לקחת מעט זמן.

> חלומות נוספים המכילים 'צב ים'