להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים היא בתוכך

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של היא בתוכך