להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים היא מגפת הקורונה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של היא מגפת הקורונה