להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים הכנסת כלה בשחמט העדרות

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של הכנסת כלה בשחמט העדרות